Đang gửi...
Danh mục

Bảng báo giá chi tiết ghế phòng họp Hòa Phát mới nhất năm 2022

  Noithathoaphat.com xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá chi tiết các dòng ghế phòng họp Hòa Phát mới nhất năm 2022

  BÁO GIÁ SẢN PHẨM

  Báo giá dòng ghế họp cao cấp khung gỗ, đệm tự bọc Da, Da CN hoặc PVC

  STT MÃ SP GIÁ BÁN(VNĐ) MÔ TẢ ẢNH
  1 GH01 2,495,000 1,497,000 1,247,000 Ghế  họp  khung  gỗ,  đệm tựa  bọc  da,  da CN  hoặc PVC.

  Ghế họp cao cấp GH01

  2 GH02 2,495,000 1,497,000 1,247,000 Ghế  họp  khung  gỗ,  đệm tựa  bọc  da,  da CN  hoặc PVC.

  Ghế họp cao cấp GH02

  3 GH05 3,039,000 1,848,000 1,621,000 Ghế  họp  khung  gỗ,  đệm tựa  bọc  da,  da CN  hoặc PVC.

  Ghế họp hòa phát cao cấp GH05

  4 GH06 3,096,000 2,120,000 1,746,000 Ghế  họp  khung  gỗ,  đệm tựa  bọc  da,  da CN  hoặc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát cao cấp GH06

  5 GH09 5,931,000 4,253,000 4,105,000 Ghế  họp  chủ  tọa  khung gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da, Da CN hoặc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát GH09

  6 GH10 4,049,000 2,268,000 2,041,000 Ghế  họp  khung  gỗ,  đệm tựa  bọc  da,  da CN  hoặc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát cao cấp GH10

  7 GH12 3,345,000   2,347,000 Ghế họp chân tĩnh, khung sơn gỗ tự nhiên, đệm tựa mút   xốp   bọc   da   thật
  hoặc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát cao cấp GH12

  8 GH13 2,744,000   1,451,000 Ghế họp chân tĩnh, khung gỗ sơn, đệm tựa mút xốp bọc da thật hoặc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát cao cấp GH13

  9 GH15 5,421,000 3,481,000 3,368,000 Ghế họp chủ tọa chân tĩnh, khung  sơn  gỗ  tự  nhiên, đệm  tựa  bọc  da  thật,  da công nghiệp hoặc PVC.

  Ghế họp cao cấp Hòa Phát GH15

  10 GH20 6,385,000   4,241,000 Ghế họp chủ tọa chân tĩnh, khung   sơn   gỗ   tự   nhiên, đệm tựa bọc da thật hoặc PVC,  ghế  có  cơ  cấu  ngả giúp tựa có thể ngả nhiều
  góc độ.

  Ghế họp cao cấp Hòa Phát GH20

  Báo giá dòng ghế phòng họp chân quỳ SL

  STT MÃ SP GIÁ BÁN (VNĐ) MÔ TẢ ẢNH
  1 SL216S 982,000 Ghế họp lưng cao khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL216S

  2 SL225S 866,000 Ghế  họp  lưng  trung  khung  thép  sơn  tĩnh  điện, đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL225S

  3 SL301M 1,156,000 Ghế  họp lưng  trung  khung thép  mạ,   đệm  tựa
  mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp hòa phát SL301M

  4 SL601S 1,002,000 Ghế  họp  lưng  trung  khung  thép  sơn  tĩnh  điện, đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp SL601S

  5 SL603M 3,039,000 Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa bọc
  da thật tiếp xúc người sử dụng, tay thép mạ có ốp nhựa.

  SL603M

  1,723,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,565,000 Đệm tựa bọc PVC
  6 SL606 2,744,000 Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc da thật mặt tiếp xúc với người sử dụng.

  Ghế họp Hòa Phát SL606

  1,395,000 Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc da CN.
  1,236,000 Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa
  bọc PVC.
  7 SL607 1,860,000 Ghế họp lưng trung, chân thép mạ, tay có ốp gỗ kết hợp thép mạ. Đệm tựa bọc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát SL607

  8 SL710S 918,000 Ghế  họp  lưng  trung  khung  thép  sơn  tĩnh  điện, đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế Họp Hòa Phát SL710s

  9 SL711S 1,122,000 Ghế  họp  lưng  trung  khung  thép  sơn  tĩnh  điện, đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL711s

  10 SL712S 918,000 Ghế  họp  lưng  trung  khung  thép  sơn  tĩnh  điện, đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL712S

  11 SL718M 2,415,000 Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền bọc da thật tiếp xúc với người sử dụng, ốp tay
  nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL718M

  1,497,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,247,000 Đệm tựa bọc PVC
  12 SL719M 1,224,000 Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền bọc vải, ốp tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL719M

  1,395,000 Đệm tựa bọc da CN
  13 SL721M 1,077,000 Ghế  họp lưng  trung  khung thép  mạ,   đệm  tựa
  mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL721M

  14 SL811M 1,270,000 Ghế  họp lưng  trung  khung thép  mạ,   đệm  tựa
  mút bọc vải,  tay nhựa.

  Ghế họp Hòa Phát SL811M

  15 SL901 2,835,000 Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa bọc da  thật  mặt  tiếp  xúc  với  người  sử  dụng.  Tay nhựa không bọc PVC

  Ghế họp Hòa Phát SL901

  1,508,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,406,000 Đệm tựa bọc PVC
  16 SL903 3,425,000 Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc da thật
  mặt  tiếp  xúc  người  sử  dụng.  Tay  nhựa  không
  bọc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát SL903

  1,633,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,497,000 Đệm tựa bọc PVC
  17 SL904 3,096,000 Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc da thật
  mặt tiếp xúc. Tay nhựa không bọc PVC.

  Ghế họp Hòa Phát SL904

  1,723,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,610,000 Đệm tựa bọc PVC
  18 SL905 2,903,000 Ghế  phòng họp cao cấp, đệm tựa mút bọc da thật mặt tiếp xúc, ốp tay nhựa đen không bọc
  PVC, chân thép mạ.

  Ghế họp Hòa Phát SL905

  1,497,000 Đệm tựa bọc PVC
  19 SL906 1,485,000 Ghế phòng họp khung chân thép mạ, đệm tựa liền bọc PVC màu đen.
  Tay ghế dùng ốp nhựa màu đen.

  Ghế họp Hòa Phát SL906

  20 SL926 3,141,000 Ghế  phòng họp cao cấp đệm tựa bọc da  thật mặt tiếp xúc, tay gỗ sơn kết hợp thép mạ. Chân mạ

  Ghế họp Hòa Phát SL926

  1,916,000 Đệm tựa bọc da CN
  1,848,000 Đệm tựa bọc PVC
  21 SL9700M 3,493,000 Ghế  họp lưng  trung  khung thép   mạ,  đệm  tựa
  bọc da mặt tiếp xúc,  tay nhôm đúc.

  Ghế họp da cao cấp Hòa Phát SL9700M

  2,563,000 Đệm tựa bọc da CN
  2,325,000 Đệm tựa bọc PVC

  Báo giá dòng ghế phòng họp VT

  STT MÃ SP GIÁ BÁN (VNĐ) MÔ TẢ HÌNH ẢNH
  1 VT1 722,000 Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung thép
  mạ, có tay ốp nhựa.

  Ghế họp chân quỳ VT1M

  653,000 Khung sơn tĩnh điện
  2 VT1K 619,000 Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung thép mạ, không tay.

  Ghế họp chân quỳ Hòa Phát VT1K

  551,000 Khung sơn tĩnh điện
  3 VT2 620,000 Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung thép
  mạ, không tay.

  Ghế họp chân quỳ Hòa Phát VT2

  552,000 Khung sơn tĩnh điện
  4 VT3 572,000 Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung thép
  mạ, không tay.

  Ghế họp Hòa Phát VT3

  495,000 Khung sơn tĩnh điện
  5 VT3B 593,000 Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, có mặt bàn viết gỗ Melamine

  Ghế họp Hòa Phát VT3B

  584,000 Bàn viết nhựa
  6 VT532 798,000 Ghế họp khung thép mạ, tựa nhựa, đệm bọc vải, ốp tay nhựa

  Ghế họp Hòa Phát VT532

  7 VT532B 820,000 Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, tựa nhựa, đệm bọc vải, ốp tay nhựa. Ghế có bàn viết nhựa

  Ghế họp Hòa Phát VT532B

  VT532BG 830000.000 Ghế sử dụng bàn viết gỗ melamine

  Ghế họp Hòa Phát VT532BG

  8 VT532BX 843,000 Ghế hội thảo, đào tạo có bánh xe di chuyển, tựa nhựa, đệm mút bọc vải.

  Ghế họp, hội thảo Hòa Phát VT532BX

  9 VT5 697,000 Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung thép có tay ốp nhựa.
  Khung mạ

  Ghế họp chân tĩnh Hòa Phát VT5

  645,000 Khung sơn

  Báo giá dòng ghế phòng họp tựa lưới GL

  STT MÃ SP GIÁ BÁN (VNĐ) MÔ TẢ HÌNH ẢNH
  1 GL401 1,553,000 Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm mút
  bọc vải lưới xốp.

  Ghế họp chân quỳ lưới Hòa Phát GL401

  2 GL402XB 1,190,000 Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, có bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép mạ có bánh xe di chuyển.
  Chân thép sơn

  Ghế Phòng họp, hội thảo Hòa Phát GL402XB

  1,258,000 Chân thép mạ
  3 GL402TB 1,156,000 Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, có bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân tĩnh mạ.
  Chân thép sơn

  Ghế lưới phòng họp, phòng hội thảo Hòa Phát GL402TB

  1,236,000 Chân thép mạ
  4 GL402TM 927,000 Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn.

  Ghế lưới Hòa Phát GL402TM cho Phòng họp

  991,000 Chân thép mạ
  5 GL402XM 968,000 Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép mạ có bánh xe di chuyển.
  Chân thép sơn

  Ghế lưới Hòa Phát GL402XM cho Phòng họp

  1,020,000 Chân thép mạ
  6 GL403 1,315,000 Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc vải lưới chịu lực.

  Ghế họp chân quỳ lưới Hòa Phát GL403

  7 GL404 637,000 Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút bọc vải
  lưới xốp, khung tựa nhựa bọc lưới.

  Ghế họp tựa lưới Hòa Phát GL404

  8 GL405 535,000 Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm bọc vải lưới xốp.

  Ghế họp tựa lưới Hòa Phát GL405

  9 GL406 1,406,000 Ghế  họp  khung  thép  mạ,  đệm  tựa  bọc  da  công
  nghiệp chịu lực.

  Ghế họp chân quỳ Hòa Phát GL406

  10 GL407 994,000 Ghế  họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải
  lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa.

  Ghế họp lưới Hòa Phát GL407

  11 GL408 727,000 Ghế  họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải
  lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.

  Ghế họp tựa lưới GL408

  12 GL410 1,429,000 Ghế họp khung thép mạ ốp tay nhựa, tựa bọc vải
  lưới chịu lực, đệm mút bọc vải lưới xốp.

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL410

  13 GL411 1,485,000 Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm mút
  bọc vải lưới xốp.

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL411

  14 GL412 1,247,000 Ghế  họp  khung  thép  sơn  tĩnh  điện,  tựa  lưng  ghế bằng nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, tay ghế bằng nhựa.

  Ghế họp chân quỳ lưới Hòa Phát GL412

  15 GL417 751,000 Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.
  Khung sơn, tựa nhựa màu ghi.

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL417

  803,000 Khung mạ, tựa nhựa màu đen.
  16 GL418 1,508,000 Ghế họp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc
  vải.  Chân sơn đen

  Ghế họp lưới chân quỳ GL418 Hòa Phát

  1,599,000 Chân thép mạ
  17 GL419 994,000 Ghế  họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL419

  18 GL420 727,000 Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.
  Khung sơn, tựa nhựa màu ghi.

  Ghế họp tựa lưới GL420

  778,000 Khung mạ, tựa nhựa màu đen.
  19 GL421 1,009,000 Ghế họp khung thép kết hợp tựa nhựa bọc lưới, đệm
  bọc vải, tay nhựa. Khung thép sơn

  Ghế họp tựa lưới GL421

  1,043,000 Chân thép mạ
  20 GL423 1,315,000 Ghế họp khung chân thép mạ, kết hợp tựa nhựa bọc vải lưới. Đệm mút bọc pvc hoặc vải.

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL423

  21 GL424 1,429,000 Ghế  hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, không bàn  viết.  Ghế  có  thể  gấp  gọn  và  xếp  lồng  lại  với nhau theo hàng. Chân thép sơn . (Hàng nhập khẩu)

  Ghế hội thảo lưới Hòa Phát GL424

  22 GL424B 1,576,000 Ghế hội thảo, khung tựa nhựa bọc vải lưới, có bàn viết. Ghế có thể gấp gọn và xếp lồng lại với nhau theo hàng. Chân thép sơn. (Hàng nhập khẩu)

  Ghế hội thảo lưới Hòa Phát GL424B

  23 GL425 1,054,000 Ghế lưới phòng họp phong cách hiện đại, đệm mút bọc PVC, khung tựa nhựa bọc vải lưới, chân thép mạ Cr-Ni.

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL425

  24 GL426 713,000 Ghế lưới phòng họp cỡ nhỏ khung nhựa, tay nhưa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. Chân sơn

  Ghế họp chân quỳ lưới Hòa Phát GL426

  827,000 Chân mạ
  25 GL427 1,043,000 Ghế họp lưới cỡ lớn, đệm mút bọc PVC, khung tựa nhựa bọc vải lưới
  Chân sơn

  Ghế họp lưới chân quỳ Hòa Phát GL427

  1,134,000 Chân mạ

  Liên hệ để được tư vấn và mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất :

  Miền Bắc  : 024. 3665 8498 - 024. 3665 8966 Hotline:  0973 375 668 - 0916 378 886 - 0931 317 198
  Miền Nam : 028. 3511 9211
  Địa chỉ      : Tầng 1, T1- 27 Tòa nhà B - Số 352 Giải Phóng, Hà Nội
  Web         :   https://noithathoaphat.com/ 

  LIÊN HỆ CHỈ ĐƯỜNG

   Bạn cần mua sản phẩm hoặc tư vấn thiết kế nội thất phòng họp phù hợp với không gian gia đình, văn phòng công ty, thì hãy liên hệ tới 024. 3665 8498 hoặc hotline:  0973 375 668 - 0916 378 886 - 0931 317 198 để được các nhân viên hỗ trợ miễn phí nhé! 

  0 đánh giá về Bảng báo giá chi tiết ghế phòng họp Hòa Phát mới nhất năm 2022

  0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

  Chọn đánh giá của bạn:

  Mục khác

  Chính hãng
  Chính hãng

  Bảo hành dài hạn

  63 tỉnh thành
  63 tỉnh thành

  Giao hàng tận nơi

  Tư vấn tận tình
  Tư vấn tận tình

  Hỗ trợ 24/7

  Chính sách hậu mãi
  Chính sách hậu mãi

  Bảo trì trọn vòng đời sp