Đang gửi...
Danh mục

Quy định thiết kế giảng đường trường đại học theo TCVN 3981:1985

  Bài viết dưới đây tóm tắt một số tiêu chí nổi bật trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985 về thiết kế trường đại học, giảng đường

  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà cà công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc.
  Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng.
  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng tham khảo để thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu vực học tập, đối với các trường đại học xây dựng tạm thời.
  1. Quy định chung
  Quy mô công trình
  1.1. Quy mô các trường đại học được tính toán theo tổng số học sinh tính thuộc hệ dài hạn, chuyên tu, sau và trên đại học cộng với 20% số học sinh thuộc hệ tại chức theo bảng 1

  Bảng 1

  Loại trường đại học

  Số lượng học sinh

  Tổng hợp

  Từ 3000 đến 6000 học sinh

  Bách khoa và kĩ thuật

  Từ 4000 đến 6000 học sinh

  Nông nghiệp

  Từ 2000 đến 5000 học sinh

  Sư phạm

  Từ 3000 đến 5000 học sinh

  Kinh tế

  Từ 2000 đến 4000 học sinh

  Y, dược

  Từ 1500 đến 4000 học sinh

  Văn hóa, nghệ thuật

  Từ 500 đến 1500 học sinh

  Thể dục, thể thao

  Từ 500 đến 1500 học sinh

  1.2. Số lượng học sinh thuộc hệ bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ tính theo luật chứng kinh tế kĩ thuật.
  1.3. Số lượng học sinh hệ dự bị tính theo luận chứng kinh tế kĩ thuật, nhưng không được ít hơn 40 học sinh.

  2. Yêu cầu thiết kế các ngôi nhà và công trình

  Nhà học tập

  2.1. Các nhà học của trường đại học cho phép thiết kế với chiều cao không quá 5 tầng. Trường hợp đặc biệt phải đợc phê chuẩn trong luận chứng kĩ thuật.
  2.2. Diện tích các loại phòng tính toán theo các điều quy định của chương này, phụ thuộc vào chức năng của từng phòng và theo số lượng học sinh. Thành phần các phòng của nhà học được quy định trong luận chứng kinh tế kĩ thuật.
  2.3. Số lượng và diện tích các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập và sản xuất v.v... đều tính sử dụng luân phiên 2 ca trong một ngày, tính theo ca đồng nhất.
  2.4. Chiều cao các tầng nhà (trên mặt đắt) của trường đại học được quy định phù hợp với chức năng các phòng và yêu cầu về thiết bị kĩ thuật.
  a. Các phòng học, phòng vẽ kĩ thuật, phòng thiết kế, giảng đường dưới 75 chỗ, các phòng làm việc... lấy 3,3m và 3,6m.
  b. Chiều cao các giảng đường trên 75 chỗ, phòng thí nghiệm có các thiết bị cỡ lớn, kho sách giá hai tầng, xưởng trường thì tuỳ theo yêu cầu công nghệ lấy từ 4,2m trở lên. Chiều cao hội trường theo tiêu chuẩn hiện hành.
  2.5. Giảng đường, phòng học và phòng thí nghiệm cần được bố trí ở các tầng trên mặt đất, nếu có yêu cầu đặt thiết bị ở dưới đất thì phải bố trí các phòng trên ở sàn tầng hầm.
  2.6. Theo yêu cầu của quá trình học tập cần có nhà cầu nối các nhà học riêng biệt với nhau.
  2.7. Thiết kế trường đại học cần tính toán chống ồn áp dụng theo bảng 2

  Bảng 2

  Loại phòng

   

  Độ ồn, tính theo phòng

  Tính toán

  Cho phép

  1 2 3

  Giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm

  85 40

  Phòng đọc sách, phòng cho mượn sách

  70 35

  Phòng thể thao

  90 40

  Phòng hành chính

  80 40

  Phòng đánh máy

  80 50

  Phòng vô tuyến

  85 30

  2.8. Trong hội trường, các giảng đường từ 100 chỗ trở lên nên bố trí các thiết bị âm thanh theo tính toán của môi loại phòng.
  2.9. Chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo trong các phòng của trường đại học theo tiêu chuẩn hiện hành.
  2.10. Các phòng của trường đại học cần được chiếu sáng tự nhiên, trực tiếp.
  2.11. Bố trí bàn ghế, thiết bị trong các phòng học và phòng thí nghiệm phải bảo đảm chiếu sáng tự nhiên từ bên trái chỗ học, chỗ thí nghiệm của học sinh.
  2.12. Cần thiết kế theo tính toán các hệ thống che nắng bằng vật liệu không cháy cho các giảng đường và các phòng học khác tuỳ thuộc vào vùng khí hậu và hướng của ngôi nhà.
  2.13. Chiều cao từ mặt sàn đến mép dưới cửa sổ tường bao quanh các phòng học, phòng thí nghiệm... cần lấy ít nhất là 0,80 mét.
  2.14. Diện tích cho các giảng đường, lớp học theo bảng 3

  Bảng 3

  Tên giảng đường, lớp học

  Diện tích cho 1 chỗ (không được lớn hơn), m2

  1 2

  1. Giảng đường 500 chỗ

  0,90

  2. Giảng đường 400 chỗ

  1,00

  3. Giảng đường 300 - 200 chỗ

  1,10

  4. Giảng đường 150 chỗ

  1,20

  5. Giảng đờng 100 chỗ

  1,30

  6. Lớp học 75 - 50 chỗ

  1,50

  7. Lớp học 25 chỗ

  2,20

  8. Phòng học 12 - 25 chỗ với các thiết bị dạy và kiểm tra

  3,00

  9. Giảng đường nghệ thuật, sân khấu 200 - 300 chỗ

  1,80

  2.15. Diện tích các phòng chuẩn bị trực thuộc các giảng đường

  Bảng 4

  Tên phòng

  Diện tích m2

  1. Phòng chuẩn bị dùng cho giảng đường vật lí 500 - 400 chỗ

  144

  2. Phòng chuẩn bị dùng cho giảng đường vật lí 300 - 200 chỗ

  108

  3. Phòng chuẩn bị dùng cho giảng đường hoá học 300 - 200

  72

  4. Phòng chuẩn bị dùng cho giảng đường toán học cao cấp, hình học hoạ hình, sức bền vật liệu và; các môn học khác với số chỗ:
  - 300 : 200 chỗ
  - 150 : l00 chỗ

  72

  36

  5. Phòng dụng cụ cho các giảng đường vật lí

  72

  2.16 Thiết kế chiếu phim trong các giảng đường theo TCXD 48: 1971.
  2.17. Trong các lớp học dưới 75 chỗ cho phép thiết kế sàn không dốc.
  2.18. Trong trường hợp không có hệ thống có điều hoà không khí, khối tích các phòng học cho một học sinh không được ít hơn 4m3.
  2.19. Khoảng cách giữa các lưng tựa của ghế trong giảng đường và lớp học phụ thuộc vào số chỗ trong mỗi hàng ghế và số lối thoát, áp dụng theo bảng 5.

  Bảng 5

  Số chỗ cho hàng ghế có lối thoát

  Khoảng cách nhỏ nhất giữa các lưng tựa của ghế (cm)

  Một phía

  Hai phía Mặt ghế lập

  Mặt ghế cố định

  6 12 89 90
  12 24 90 95

  2.20. Khoảng cách giữa các thiết bị trong phòng học và các kích thước nhìn chính áp dụng theo bảng và hình vẽ.
  Chú thích: Diện tích mặt bảng (phần để viết) nhỏ nhất là:
  -5m2 đối với giảng đường 50 - 75 chỗ;
  -7m2 đối với giảng đường 160 - 150 chỗ;
  - 10m2 đối với giảng đường 200 chỗ và lớn hơn.

  Bảng 6

  Kí hiệu Khoảng cách giữa các thiết bị

  Kích thước nhìn

  r
  α
  j
   
   
   
   
   
  β
   
   
   
   
   
  h
  λ

  Khoảng cách giữa bàn trên và bàn dưới trong cùng một dãy
  Khoảng cách giữa các dãy bàn khi giảng đường không quá 50 chỗ
  Khoảng cách giữa bàn giáo viên và bảng đen hoặc tường
  Khoảng cách từ bảng đen tới hàng ghế đầu (trong trường hợp không có bàn thao tác)
  Khoảng cách từ màn ảnh tới lng tựa của hàng ghế đầu
  Góc đứng tạo bởi tia nhìn của người ngồi hàng thứ nhất tới mép trên của màn ảnh theo phương thẳng đứng
  Góc nghiêng của trục quang học máy chiếu tới chính giữa mặt phẳng màn ảnh
  - Theo mặt phẳng ngang
  - Theo mặt phẳng đứng
  + Hướng lên trên
  + Hướng xuống dưới
  Góc ngang bởi tia nhìn hướng tới mép thẳng đứng xa nhất của bảng đen với tường bằng trên mặt bảng ngang tầm mắt của học sinh
  Tia nhìn nhỏ nhất của người ngồi sau phải vượt quá tia nhìn của người ngồi trước:
  - Đối với tia nhìn hướng tới mép gần nhất của mặt bằng thao tác (trong các giảng đường có từ 100 chỗ trở lên)
  - Đối với tia nhìn hướng tới mép dưới bảng đen (trong các giảng đường không có thao tác)
  Chiều cao tính toán của người ngồi lấy từ sàn đến tầm mắt
  Chiều cao từ mặt sàn bậc trên cùng trong giảng đường kiểu sàn bậc thang tới mép dưới của kết cấu trần

  ít nhất là 70cm
  ít nhất là 60cm
  ít nhất là 90cm
  ít nhất là 200cm
   
  ít nhất là 300cm
  ít nhất là 450
   
   
  ít nhất là 450
   
  không lớn hơn 30
  không lớn hơn 100
   
  không ít hơn 300
   
  12cm
   
  5cm
  110cm
  ít nhất là 25cm

  A
   
   
  B
  D
   
   
  K
   
  E
  H

  Chiều rộng của bảng đen đối với giảng đường
  - Dưới 100 chỗ
  - Trên l00 chỗ
  Khoảng cách từ bàn thao tác đến bảng đen
  Khoảng cách từ bàn thao tác đến bàn hoặc chỗ viết của hàng đầu tiên trong các giảng đường
  - Dưới 100 chỗ
  - Trên 100 chỗ
  Khoảng cách từ bảng đen đến hàng ghế dưới cùng
   
  Khoảng cách từ mép dưới bảng đen đến sàn giảng đường
  Khoảng cách từ mép trên. của mặt bảng (phấn để viết) đến sàn giảng đường

  ít nhất là 400cm
  ít nhất là 500cm
  100cm
   
   
  110cm
  250cm
  Không lớn hơn
  2000cm
  90cm
  Không lớn hơn
  250cm

  2.21. Trong các giảng đường không cho phép thiết kế các lối vào, cầu thang và các bậc lên xuống, cản trở các tầm nhìn tới bảng đen.
  2.22. Trong trường hợp không có bàn thao tác, mặt sàn trước bảng đen có thể nâng cao hơn 0,35m so với mặt sàn của hàng ghế đầu, chiều rộng của phần sàn nâng cao trước bảng đen ít nhất là 1,5m, còn chiều rộng thông thuỷ của lối đi giữa phần sàn nâng cao và hàng ghế đầu ít nhất là 2,lm. Trong trường hợp có bàn thao tác thì mặt bàn từ bảng đen đến hàng ghế thứ hai không làm độ dốc.
  2.23. Kích thước ghế tựa có chỗ để viết cho một chỗ không nhỏ hơn: chiều rộng 0.55m, chiều cao chỗ ngồi 0,40m. Chiều cao mép dưới của mặt bàn viết 0, 70m.
  Kích thước bàn cho mỗi chỗ ở giảng đường và phòng học không nhỏ hơn chiều rộng 0,50m, chiều dài 0,60m, chiều cao 0,70m. Mỗi bàn nên làm kiểu 2 chỗ.
  2.24. Phòng chuẩn bị trực thuộc giảng đường phải có ít nhất 2 cửa, một của trực tiếp thông với giảng đường và một cửa mở ra hành lang.
  2.25. Diện tích các phòng học, phòng vẽ kĩ thuật, phòng thiết kế bài tập năm học và thiết kế tốt nghiệp cùng với diện tích các phòng phụ áp dụng theo bảng 8.
  2.26. Diện tích của các phòng học chuyên ngành đặc biệt với các phương tiện dạy học theo chương trình, phòng kĩ thuật máy tính và phòng học ngoại ngữ áp dụng theo bảng 9.
  2.27. Các phòng thiết kế tốt nghiệp phải được tính toán để có thể phục vụ cùng một lúc 50% tổng số học sinh tốt nghiệp. Mỗi phòng được thiết kế ít nhất là 12 và nhiều nhất là 50 học sinh tốt nghiệp.
  2.28. Trong trường hợp đặt thiết bị trên bàn, lối đi trong phòng thí nghiệm không được nhỏ hơn:
  - Giữa các dãy bàn là 70cm;
  - Giữa bàn và tờng là 50cm;
  - Giữa bàn trên và bàn dưới khi làm việc một hàng là 80cm;
  - Giữa bàn trên và bàn dưới khi làm việc 2 hàng là 160cm

  Bảng 7

  Tên phòng

  Đơn vị tính

  Diện tích (m2)

  1- Phòng học đặt các thiết bị phụ thuộc vào việc bố trí và chức năng thiết bị song không được nhỏ hơn
  2- Các phòng vẽ kĩ thuật, phòng thiết kế bài tập môn học và thiết kế tốt nghiệp
  3- Các phòng như trên (số 20) của các trường đại học kiến trúc và nghệ thuật cũng như các phòng mĩ thuật, hội hoạ, điêu khắc, các lớp sân khấu, âm nhạc và diễn tập.
  4- Phòng lưu trữ thuộc các phòng thiết kế bài tập môn học và thiết kế tốt nghiệp (phục vụ 2 phòng)
  - Trong các trường đại học kiến trúc nghệ thuật
  - Trong các trường đại học khác
  5- Phòng mô hình thuộc các phòng vẽ kĩ thuật
  - Trong các trường đại học kĩ thuật
  - Trong các trờng đại học kiến trúc xây dựng và mỹ thuật

  cho một chỗ
   
  -
   
  -
   
  phòng
  -
  -
   
  -
  -

  2,2
   
  3,6
   
  6,0
   
   
  36
  18
   
  36
  72

  Bảng 8

  Tên phòng

  Đơn vị tính

  Diện tích (m2)

  1- Các phòng học chuyên ngành đặc biệt với các phương tiện kĩ thuật giảng dạy theo chương trình
  - Lớp có các máy giảng dạy và kiểm tra
  - Lớp có các máy giảng dạy và kiểm tra với hệ thống thông tin kiểm tra
  - Phòng máy tính để bàn
  - Phòng máy tính điện từ (phụ thuộc vào loại máy tính)
  - Phòng chuẩn bị các điều kiện cho trước
  - Phòng lập chương trình
  - Phòng phụ đạo về kĩ thuật máy tính
  - Phòng phục vụ các phòng kĩ thuật máy tính
  2- Các phòng học ngoại ngữ:
  - Phòng ghi âm
  - Phòng chuẩn bị cho phòng ghi âm và ngữ âm
  - Xưởng và phòng máy ghi âm
  - Phòng ngữ âm

  cho 1 chỗ
  -
  -
  -
  - phòng
  cho 1 chỗ
  phòng
  -
  cho 1 chỗ
  -
   
  -
  -
  -

  2.2
  3
  3
  6-7,5
  54
  2,2
  36
  18
  3
  1,8
  18
  36
  1,8

  2.29. Đối với những phòng thí nghiệm có các yêu cầu đặc biệt về môi trường học tập phải có các thiết bị bổ sung (tủ hút hơi độc, tủ đựng quần áo đặc biệt, ống thoát hơi độc, thoát nước, chậu rửa, buồng tắm v. v...)
  2.30. Trang bị và bố trí các phương tiện giảng dạy trong các phòng học theo các yêu cầu của việc tổ chức quá trình học tập.

  Thư viện

  2.31 Trong thành phần thư viện cần có phòng diễn giảng với số chỗ áp dụng 
  Thư viện phải có các lối vào phục vụ riêng liên hệ với nhóm các phòng phục vụ của thư viện. Không cho phép thiết kế các lối đi xuyên qua các phòng thư viện và các phòng khác của trường.

  Bảng 9

  Số lượng học sinh

  Số chỗ trong phòng diễn giảng

  1000
  2000
  3000
  4000
  5000
  6000

  50
  50
  50
  100
  100
  150

   2.32. Diện tích các phòng trong thư viện áp dụng theo bảng 10

  Bảng 10

  Tên phòng

  Chỉ số tính toán Đơn vị

  Diện tích m2

  1- Diện tích chỗ cho mượn sách về nhà
  - Cho người đọc
  - Cho nhân viên công tác ở thư viện
  2 - Diện tích chỗ cho mượn sách ở phòng đọc
  - Cho người đọc
   
  - Cho nhân viên công tác ở thư viện
  3 - Phòng trưng bày sách
  4 - Mục lục sách độc giả
  - Diện tích để mục lục
   
   
  - Diện tích cho nhân viên
  5 - Bộ phận tra cứu thông tin cho người đọc
  6- Các phòng đọc dành cho các nhóm học sinh

  ho 1 người đọc
   cho 1 nhân viên
   
  cho 1 người đọc
   
   cho 1 nhân viên
  cho 1 người đọc
   
   
  cho 1 tủ mục lục
  (2 vạn phiếu)
  cho 1 nhân viên cho 1 người đọc
   
  cho 1 người
  20%
  chỗ của phòng đọc
   
   
  15% số chỗ của phòng đọc
   
   
   
   
   
   
   
   
  40% số chỗ của phòng đọc
  80% số chỗ của phòng đọc

  1,8
  5,0
   
  1,5
   
  5,0
  0,5
   
   
  3,5
   
   
  4,0
  0,1
  2,4
  3,0

  7 –Các phòng đọc dành cho nghiên cứu khoa học.
   
  Trong đó phòng đọc riêng, phòng đọc tài liệu khổ lớn và sách kín
  8- Kho sách
  - Báo quản chính
  - Bảo quản kín
  - Bảo quản hở dễ lấy
  - Diện tích cho nhân viên phục vụ
  9 - Chỗ cho mượn sách chung của các thư viện
  10- Các bộ phận bổ sung, chỉnh lí và mục lục sách
  11- Các phòng thu, chụp micro, phim in lại, bảo quản, đóng sách và phục chế.
  12- Các phòng phục vụ sản xuất
  13 - Phòng bơi cặp, túi sách
  14 - Phòng chủ nhiệm thư viện

  8% số chỗ phòng đọc cho bộ phận nghiên cứu KH
  cho 1000 đơn vị sách
   
   
  -
  -
  cho 1 nhân viên cho 1 nhân viên cho 1 tủ mục lục
  4 vạn phiếu
  cho 1 vạn cuốn
   
  cho 1 vạn phiếu
   cho 1 người đọc
  cho 1 chủ nhiệm
   
   
   
   
  70% tổng số sách
   
  20%
  10%

  5,0
   
   
  2,5
   
  1,25
  5,0
  4,0
  6,0
   
  2,0
  2,0
   
  3,0
  0,04
  0,18

  Chú thích: Đối với các trường có những yêu cầu đặc biệt như trường âm nhạc, nghệ thuật ngoại ngữ... Cơ cấu các phòng trong thư viện cần thay đồi và bổ sung theo luận chứng kinh tế kỹ thuật.

  Hội trường

  2.33. Số chỗ trong hội trường phụ thuộc vào số lượng học sinh tính toán, lấy theo bảng 11

  Phòng Số lượng học sinh
  1000 2000 3000 4000 5000
  Hội trường 500 700 800 900 1000

  Chú ý: Số chỗ trong hội trường cần tính đến khả năng phát triển tương lai của trường đại học.
  2.34. Diện tích hội trường và các phòng phụ thuộc áp dụng theo bảng 12.

  Bảng 12

  Tên phòng

  Đơn vị tính

  Diện tích m2

  1- Hội trường (không kể sân khấu)

  cho 1 chỗ ngồi

  0,08

  2 - Hội nghị kết hợp với lối vào, hành lang, chỗ giải khát...

   

  0,20

  3 - Các phòng câu lạc bộ

  chỗ 100 học sinh

  9,00

  4 - Các phòng chủ tịch đoàn

  phòng

  36,00

  5 - Phòng hóa trang

  phòng

  10,00

  6 - Kho đặt cạnh sân khấu

  tổng cộng

  25% diện tích sân khấu

  7 - Khu vệ sinh đặt cạnh sân khấu

  tổng cộng

  2 - 4 chỗ

  8 - Nhà tắm đặt cạnh sân khấu

  tổng cộng

  2 – 4 ngàn

  9 - Phòng chiếu phim

  tổng cộng

  36,00

  10- Trạm cứu hoả

  phòng

  10,00

  2.35. Trong các trường đại học văn hóa nghệ thuật, hội trường và các giảng đưng chuyên ngành cần có các thiết bị sân khấu đặc biệt thì phải gộp lại trong một tổ hợp kiến trúc dùng để diễn tập, thành phần áp dụng theo bảng 13.

  Bảng 13

  Loại phòng

  Số chỗ trong hội trường của các loại trường khác nhau

  Văn hóa

  Sân khấu

  Nhạc viện

  1- Hội trường sử dụng nhiều chức năng

  2-Nhà hát diễn tập

  3-Phòng hòa nhạc

  4-Phòng nhạc kịch

  5-Giảng đường có sân khấu

  6-Giảng đường có sân khấu biến thế

  700

   

   

   

   

  250

   

  600

   

   

  300

  230

   

   

  500

  300

  2.36. Các hội trường sử dụng nhiều chức năng và nhà hát diễn tập cần được thiết kế bảo đảm cho việc thay đổi các hình thức biểu diễn

  Nhà hành chính, làm việc

  2.37. Thành phần và diện tích các phòng quản lí, phục vụ (Hiệu bộ, đoàn thể xã hội, các phòng ban, ấn loát tài liệu, các bộ phận liên lạc với nước ngoài, phòng tiếp khách các văn phòng khoa...) được tính toán theo biên chế quy định nhưng diện tích chung của chúng không được lớn hơn:
  - 0,6m2/học sinh đối với các trường có từ 4000 đến 6000 học sinh
  - 07m2/học sinh đồi với các trường có từ 2000 - 4000 học sinh
  - 0,8m2/học sinh đối với các trường có từ 1000 - 2000 học sinh
  - 0,1m2/học sinh đối với các trường có từ dưới 1000 học sinh.
  Các yêu cầu khác như: Yêu cầu phòng cháy, yêu cầu về thiết bị kĩ thuật vệ sinh, Chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng nhân tạo kí thuật điện và thiết bị điện yếu
  Trên đây là những tiêu chuẩn thiết kế trường đại học theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985: Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát nhà nước ban hành năm 1985.
  >>> Xem thêm một số ghế giảng đường, chúng tôi đã thiết kế tuân thủ theo Tiêu chuẩn TCVC 3981:1985:

  Ghế giảng đường nhập khẩu FMGD103

  Ghế giảng đường nhập khẩu FMGD391

  Hình ảnh thực tế ghế giảng đường nhập khẩu

  Hình ảnh thực tế ghế giảng đường

  Nếu bạn cần tư vấn thêm về thiết kế phòng giảng trường tại các trường cao đẳng, đại học và mua ghế giảng đường nhập khẩu, hãy liên hệ tới 024. 3665 8498 để được các nhân viên hỗ trợ miễn phí và nhận vô vàn ưu đãi nhé
  Địa chỉ: Tầng 1, T1- 27 Tòa nhà B - Số 352 Giải Phóng, Hà Nội
  Webhttps://noithathoaphat.com

  0 đánh giá về Quy định thiết kế giảng đường trường đại học theo TCVN 3981:1985

  0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.

  Chọn đánh giá của bạn:

  Mục khác

  Chính hãng
  Chính hãng

  Bảo hành dài hạn

  63 tỉnh thành
  63 tỉnh thành

  Giao hàng tận nơi

  Tư vấn tận tình
  Tư vấn tận tình

  Hỗ trợ 24/7

  Chính sách hậu mãi
  Chính sách hậu mãi

  Bảo trì trọn vòng đời sp