NOI THAT VAN PHONG FAMI
NOI THAT HOA PHAT
THIET KE NOI THAT VAN PHONG
Một nhà thiết kế sân vườn kết hợp kỹ năng của mình và triết lý cổ xưa để tạo tuyệt đẹp của riêng mình, phong cảnh thanh bình trước mặt và phong thủy vườn.

Kerrie Griffin-Moore is a passionate and talented garden designer who works out of her home office in the Adelaide Hills. Kerrie Griffin-Moore là một nhà thiết kế vườn đam mê và tài năng người làm việc trong văn phòng nhà ở đồi Adelaide. When she moved into the house the front garden, on a bank that sloped down from the road, was tired and full of weeds, yet Kerrie saw an opportunity to create a beautiful feng shui garden. Khi cô di chuyển vào trong nhà vườn phía trước, trên một ngân hàng có độ dốc xuống từ đường bộ, đã mệt mỏi và đầy cỏ dại, nhưng Kerrie thấy một cơ hội để tạo ra một khu vườn phong thủy đẹp.

"By carefully choosing my materials, featuring some Asian garden statues and using feng shui in my design, I knew I could create something with positive energy that would create a good impression," she says. "Bằng cách cẩn thận lựa chọn nguyên vật liệu của tôi, có một số vườn tượng châu Á và sử dụng phong thủy trong thiết kế của tôi, tôi biết tôi có thể tạo ra một cái gì đó với năng lượng tích cực mà có thể tạo ra một ấn tượng tốt đẹp", cô nói. "I wanted to set up an environment that would be totally supportive to me, both as a family space and a work space. "Tôi muốn thiết lập một môi trường mà có thể hoàn toàn ủng hộ cho tôi, cả hai như là một không gian gia đình và không gian làm việc.

Tags: , , , , ,
Không rõ @ 2010/04/06 16:59 | Phong thuỷ Ngũ Hành | Nhận xét(2) | Trích dẫn(0) | Đọc(1895)
Burberry iPhone 5 Case Email Homepage
2013/05/06 13:58
Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors.  Burberry iPhone 5 Case
fr/'e/' Email Homepage
2011/10/28 14:53
okhay
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]